Eksperymentalny budynek z barierą termiczną

W miejscowości Warzno nad jeziorem Tuchomskim powstaje realizowany w technologii Sewaco System dom mieszkalny wykorzystujący autorski system bariery termicznej.

Budynek powstaje przy współpracy z Politechniką Gdańską w ramach programu Innotech z NCBiR

Zgłoszenie patentowe

Pragniemy poinformować, że nasz system został objęty ochroną patentową zarówno w Polsce jak i za granicą. Sewaco System chronią zgłoszenia patentowe: PCT/PL2012/000076, P.396140, P.400541, P.400558. Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsza firma w Polsce korzystamy z tak wysoce zaawansowanej technologii budowlanej.