Najważniejsze informacje dotyczące Systemu SEWACO:

O Systemie

Szkielet budynku w technologii SEWACO System SEWACO opiera się o innowacyjną technologię prefabrykacji. Przywozimy na plac budowy gotowe betonowe panele ścienne ...

Zalety Systemu

Niskoenergetyczność Dzięki braku mostków termicznych oraz zastosowaniu 30 cm styropianu w przegrodach zewnętrznych (przenikalność cieplna U od 0,11 do 0,15 W/m²·K) ...

Elementy systemu

W systemie SEWACO tworzymy następujące elementy: fundamenty: stropy i podwaliny ściany: zewnętrzne i wewnętrzne stropy: balkony i okapy dachy: płaskie, spadziste, ...