Najważniejsze informacje dotyczące Systemu SEWACO: