Wizualizacja - Warzno

Dom Badawczy Warzno

Klient:   inwestycja własna
Lokalizacja:   Warzno
Powierzchnia: 280 m2
Rok ukończenia:   2016

Budynek badawczy zrealizowany w eksperymentalnej technologii z barierą termiczną w ramach programu badawczego z Politechniką Gdańską w ramach programu Innotech z NCBiR.